• Kailaś

  Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój ośrodka Cziamma Ling w Wildze  

 • Cziamma Ling

  Cziamma Ling, Wilga  

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem Państwa danych jest Związek Ligmincha Polska z siedzibą w Wildze, wpisany do rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych prowadzonego przez MSWiA pod numerem 100. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: rodoligmincha@gmail.com. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, posiadają Państwo również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody prosimy o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodoligmincha@gmail.com. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ligmincha Polska, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Ligmincha Polska, zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych, są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym dane są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), celów reklamowych, marketingowych, referencyjnych itp. W formularzu rejestracyjnym na naszej stronie należy podać swoje dane kontaktowe i rozrachunkowe (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail). Podanie tych danych jest konieczne w celu zalogowania się i otrzymaniu dostępu do sklepu internetowego. Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane są do celów księgowych oraz do kontaktowania się z klientem (np. w ramach obsługi klienta). Opcjonalnie możliwe jest również podanie danych demograficznych (np. data urodzenia).

Nasze procedury zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją. Podejmujemy środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niej. Tylko wąskie grono uprawnionych osób ma wgląd w dane osobowe Użytkowników.

Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie danych do minimum niezbędnego do świadczenia usług najwyższej jakości. Ligmincha Polska zapewnia swoim klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji. Uzupełnienia, sprostowania lub uaktualnianie swoich danych osobowych mogą Państwo przesłać na adres e-mail: rodoligmincha@gmail.com.

DANE OSOBOWE

Związek Ligmincha Polska szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe. Ligmincha Polska publikuje niniejszą Deklarację Ochrony Danych Osobowych, aby poinformować użytkowników o swoim podejściu do ochrony danych osobowych oraz stosowanych praktykach, jak również o możliwości reagowania na gromadzenie informacji o użytkowniku w internecie i sposobie ich wykorzystania. Niniejsza informacja jest łatwo dostępna na stronie głównej i u dołu każdej strony www na LigminchaPolska.pl

Ligmincha Polska przeprowadziła weryfikację własnych praktyk ochrony danych osobowych pod kątem zgodności z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej wytycznymi.

 • Witryny, których dotyczy niniejsza deklaracja.
 • Rodzaje gromadzonych informacji.
 • Dane osobowe dzieci.
 • Sposób wykorzystania informacji.
 • Komu udostępniamy informacje?
 • Możliwości i postępowania
 • Preferowane możliwości postępowania z danymi osobowymi i rezygnacja.
 • Dane osobowe a firmy zewnętrzne.
 • Dostęp do danych i ich poprawność.
 • Ochrona danych użytkownika.
 • Zmiany w treści niniejszej deklaracji.
 • Kontakt z firmą.

 

W jaki sposób Ligmincha Polska wykorzystuje pliki cookie w swojej witrynie oraz w reklamach innych firm:

 • Pliki cookie
 • Zewnętrzne agencje reklamowe

WITRYNY, KTÓRYCH DOTYCZY NINIEJSZA DEKLARACJA 

Niniejsza Deklaracja dotyczy wszystkich witryn i domen, których właścicielem jest Ligmincha Polska

Odnośniki do witryn niezwiązanych z firmą Ligmincha Polska

Witryny Ligmincha Polska mogą zawierać odnośniki do witryn firm zewnętrznych, opublikowane dla wygody i wiadomości użytkownika. Korzystając z nich, użytkownik opuszcza witrynę LigminchaPolska.pl  związek Ligmincha Polska nie ma wpływu na te witryny, ani stosowane przez nie praktyki ochrony danych osobowych, które mogą się różnić od stosowanych przez Ligmincha Polska. Ligmincha Polska nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za witryny firm zewnętrznych. Deklaracja Ligmincha Polska nie dotyczy danych osobowych, które użytkownik zdecyduje się przekazać firmom zewnętrznym. Zachęcamy do zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych danej firmy przed przesłaniem jej swoich danych osobowych. Niektóre firmy zewnętrzne mogą udostępniać przekazane im dane osobowe Ligmincha Polska; jest to regulowane zasadami polityki ochrony danych osobowych danej firmy zewnętrznej.

RODZAJE GROMADZONYCH INFORMACJI

Niniejsza Deklaracja dotyczy danych osobowych, gromadzenia danych innych niż osobowe oraz tworzenia raportów zbiorczych.

Dane osobowe

to informacje dotyczące nazwiska i tożsamości. Ligmincha Polska wykorzystuje dane osobowe w celu lepszego zrozumienia potrzeb i zainteresowań użytkowników oraz oferowania wyższego poziomu usług. Ligmincha Polska nie sprzedaje, nie wypożycza, ani nie dzierżawi danych osobowych użytkownika stronom trzecim.

Niektóre z witryn Ligmincha Polska umożliwiają zamawianie produktów i usług, uzyskiwanie informacji, zamawianie materiałów marketingowych. Dane osobowe udostępnione na tych stronach mogą obejmować nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikatory użytkownika i hasła, dane rozliczeniowe i dane transakcji, dane karty kredytowej, preferowane sposoby kontaktu.

Dane inne niż osobowe

to dane dotyczące korzystania i eksploatacji serwisu niezwiązane z konkretną tożsamością. Ligmincha Polska gromadzi i analizuje dane inne niż osobowe w celu oceny sposobu korzystania z witryny LigminchaPolska.pl przez odwiedzających. Gromadzone dane inne niż osobowe mogą obejmować informacje o stronach odwiedzonych na witrynie LigminchaPolska.pl, konkretne adresy URL1 odwiedzone na naszej witrynie, rodzaj używanej przeglądarki oraz adres IP2. Większość danych innych niż osobowe jest gromadzona za pomocą plików cookie lub innych technologii analizy danych. Strona LigminchaPolska.pl wykorzystuje pliki cookie oraz inne technologie analizy danych i usługi personalizacji. Ponadto, Ligmincha Polska zamieszcza swoje reklamy na innych witrynach, mogących wykorzystywać pliki cookie.

1 URL (Uniform Resource Locator) to międzynarodowy standard umożliwiający identyfikację dokumentów i innych zasobów sieci World Wide Web. Przykładowo, http://www.chocolissimo.pl to adres URL strony głównej Ligmincha Polska

2 Adres IP to identyfikator komputera lub urządzenia używany w sieciach opartych na protokole TCP/IP, np. w sieci www. Sieci wykorzystują protokół TCP/IP do kierowania danych w oparciu o adres IP komputera docelowego. Innymi słowy, adres IP to numer automatycznie przypisywany komputerowi podczas każdorazowego łączenia się z siecią www, który pozwala serwerom na odnalezienie i zidentyfikowanie go. Adresy IP są potrzebne, aby użytkownicy mogli się porozumiewać za pośrednictwem Internetu, przeglądać jego zasoby i robić zakupy w sklepach internetowych.

DANE OSOBOWE DZIECI

Ligmincha Polska dba o ochronę danych osobowych dzieci, zachęcamy rodziców i opiekunów do czynnego zainteresowania działaniami i zainteresowaniami dzieci w Internecie. Ligmincha Polska nie gromadzi świadomie danych pochodzących od dzieci poniżej 16 roku życia, a witryny firmy nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA INFORMACJI

Ligmincha Polska wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celu oferowania im usług oraz lepszego zrozumienia ich potrzeb i zainteresowań. Informacje te umożliwiają w szczególności zakończenie transakcji lub złożenie zamówienia, przesłanie wiadomości, świadczenie usług i informowanie o nowych produktach i korzyściach, personalizację ofert promocyjnych. Firma może czasem wykorzystywać dane użytkownika do kontaktowania się z nim w celu badania rynku produktów i usług Ligmincha Polska Użytkownik ma możliwość określenia swoich preferencji w zakresie takich kontaktów . Dane z karty kredytowej wykorzystywane są wyłącznie w celu przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom. Dane te nie są wykorzystywane przez dostawców usług finansowych ani firmę Ligmincha Polska do jakichkolwiek innych celów i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia usług, chyba że użytkownik wystąpi o zatrzymanie danych karty kredytowej z myślą o kolejnych zakupach.

Aby zapewnić bardziej spójną i spersonalizowaną obsługę w ramach współpracy z Ligmincha Polska informacje zebrane za pośrednictwem różnych usług mogą być łączone.

Dane inne niż osobowe są zbierane w celu tworzenia raportów dotyczących łatwości obsługi witryny Ligmincha Polska, jej działania i skuteczności. Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności treści i łatwości obsługi witryny.

KOMU UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

Ligmincha Polska nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych użytkownika stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków zwrócenia się przez użytkownika o oferty produktów i usług. Prośba o zgodę użytkownika pojawi się przy udostępnianiu przez niego danych.

Ligmincha Polska współpracuje z dostawcami zewnętrznymi, którzy oferują klientom kompletne usługi i rozwiązania opisane w części "Sposób wykorzystania informacji". Dostawcy ci muszą zapewnić poufność danych uzyskanych w imieniu Ligmincha Polska i nie wolno im wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów niż świadczenie usług wykonywanych dla Ligmincha Polska Usługodawcy mogą się zmieniać, a Ligmincha Polska może zawierać umowy z kolejnymi usługodawcami, aby skuteczniej spełniać potrzeby swoich klientów.

Ligmincha Polska nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez uzyskania zgody, chyba, że: (a) jest to odpowiedź na wystosowane przez organy administracyjne, odpowiednio zatwierdzone wnioski o informacje; (b) wymaga tego prawo, odpowiednie przepisy, wezwanie do sądu czy nakaz sądowy, (c) ma to na celu pomoc w przeciwdziałaniu oszustwom lub zapewnia realizację, lub ochronę praw i majątku Ligmincha Polska; (d) ma to na celu ochronę bezpieczeństwa osobistego pracowników Ligmincha Polska i osób trzecich znajdujących się na terenie Ligmincha Polska

MOŻLIWOŚCI POSTĘPOWANIA

Ligmincha Polska daje użytkownikom możliwość zadeklarowania czy chcą otrzymywać informacje uzupełniające naszą ofertę produktów i usług. Chcąc otrzymywać informacje dotyczące produktów i usług oraz materiały marketingowe dotyczące Ligmincha Polska, użytkownik może złożyć odpowiednie zamówienie. Materiały dotyczące Ligmincha Polska mogą obejmować informacje o nowych produktach, oferty specjalne lub zaproszenie do udziału w badaniu rynku. Materiały mogą być dostarczane pocztą e-mail. Opcja ta nie dotyczy wymiany informacji w celu finalizacji zamówienia.

PREFEROWANE SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z DANYMI OSOBOWYMI I REZYGNACJA

Usługi nie wymagające rejestracji

Ligmincha Polska nie wykorzystuje danych osobowych użytkownika w celu innym niż podany podczas udostępniania danych. Do przykładów niezwiązanego wykorzystania należą: wysyłanie informacji dotyczących ofert specjalnych, informacji o produktach i marketingowych. Użytkownik może jednak zgłosić chęć otrzymywania tego rodzaju informacji nie wymagających rejestracji. Określ preferowane sposoby postępowania z danymi osobowymi, pisząc do działu ochrony danych osobowych Ligmincha Polska - pamiętaj, aby podać w korespondencji swoje nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy.

Usługi wymagające rejestracji

Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości, które zostały wcześniej wyraźnie zamówione (np. biuletynów wysyłanych pocztą elektroniczną, informacji o nowościach i promocjach) skorzystaj z dowolnego z poniższych sposobów:

DANE OSOBOWE A FIRMY ZEWNĘTRZNE

Niektóre usługi Ligmincha Polska są powiązane z usługami świadczonymi przez niezależne firmy zewnętrzne. Usługi te dopuszczają możliwość udostępnienia danych osobowych zarówno firmie Ligmincha Polska, jak i tym firmom zewnętrznym. Do przykładów należy możliwość finalizacji zamówienia za pośrednictwem odsprzedawcy. Ligmincha Polska nie udostępni firmom zewnętrznym danych osobowych użytkownika bez jego zgody.

DOSTĘP DO DANYCH I ICH POPRAWNOŚĆ

Ligmincha Polska stara się zachować poprawność danych osobowych użytkowników. Z myślą o tym wdrożyliśmy odpowiednią technologię, procedury i strategie zarządzania danymi. Ligmincha Polska umożliwi użytkownikom dostęp do ich danych, starając się w rozsądnym zakresie zapewnić im dostęp oraz możliwość zmiany informacji za pośrednictwem Internetu. Chcąc chronić dane osobowe i zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, Ligmincha Polska podejmie również odpowiednie kroki zmierzające do weryfikacji jego tożsamości, np. wymagając podania hasła i identyfikatora przed udzieleniem dostępu do danych. Niektóre strony w witrynach Ligmincha Polska mogą oferować ograniczony dostęp dla konkretnych osób, identyfikowanych za pomocą haseł i innych identyfikatorów. Najskuteczniejszym sposobem przeglądania i zmiany danych osobowych jest powrót do strony pierwotnej rejestracji i zastosowanie się do zamieszczonych tam wskazówek.

OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Ligmincha Polska stara się chronić powierzone jej dane. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych, zapewnić poprawność danych oraz właściwe wykorzystanie informacji, Ligmincha Polska wdrożyła odpowiednie procedury fizyczne i zarządcze w celu ochrony gromadzonych danych.

ZMIANY W TREŚCI DEKLARACJI

Jeśli w Deklaracji wprowadzone zostaną aktualizacje warunków, opublikujemy je w witrynie Ligmincha Polska i zaktualizujemy datę wydania niniejszego dokumentu, zawsze więc można będzie sprawdzić, jakie dane gromadzimy w trybie online, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie możliwości mają użytkownicy. W przypadku istotnych zmian w treści Deklaracji, Ligmincha Polska zawiadomi o nich klientów, których dotyczą zmiany.

KONTAKT Z FIRMĄ

Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać na adres działu ochrony danych osobowych.

Wykorzystanie plików cookie

Zewnętrzne Agencje reklamowe

Ligmincha Polska nie udostępnia reklam innych firm we własnej witrynie. Ligmincha Polska może umieścić reklamę produktów lub usług Ligmincha Polska na stronach innych firm za pośrednictwem zewnętrznych agencji reklamowych. Jeżeli oglądasz stronę www z reklamą Ligmincha Polska, internetowa agencja reklamowa może przesłać na Twój komputer pliki cookie lub sygnalizatory www. Umożliwia to agencji reklamowej rozpoznawanie komputera przy kolejnych odwiedzinach lub pomiar reakcji użytkownika na reklamę. Są to dane anonimowe i nie są związane z danymi osobowymi użytkownika ani bazami danych Ligmincha Polska Dane te są wykorzystywane przez internetową agencję reklamową do pomiaru zainteresowania reklamą i treścią oraz oceny ich skuteczności. Ligmincha Polska nie ma dostępu do danych zgromadzonych przez internetową agencję reklamową. Aby zapobiec przesyłaniu plików cookie przez agencję reklamową na komputer użytkownika, należy zablokować tę opcję na stronie danej firmy lub odpowiednio ustawić filtr przeglądarki.

Pliki cookie

Plik cookie to plik danych przesyłany ze strony www na twardy dysk komputera użytkownika. Ligmincha Polska przesyła pliki cookie podczas przeglądania strony przez użytkownika, dokonywania zakupów lub personalizowania informacji lub rejestrowania się podczas korzystania z niektórych usług. Poprzez zaakceptowanie plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie, użytkownik nie udostępnia informacji osobistych, lecz pliki cookie mogą być wykorzystane do identyfikacji komputera danego użytkownika. Pliki cookie dzielą się zwykle na pliki "sesji" i pliki "stałe".

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie automatycznie, ale możliwe jest blokowanie lub ograniczenie niektórych plików cookie przez odpowiednią konfigurację plików cookie w przeglądarce. Po zablokowaniu plików cookie, niektóre funkcje na naszej stronie nie będą dostępne, a także niektóre strony www mogą nie być wyświetlane poprawnie. Pod następującymi adresami można znaleźć informacje na temat popularnych przeglądarek oraz sposobu dopasowania preferencji dla plików cookie:

W związku z wejściem w życie z dniem 22-03-2013 przepisów wynikających z nowelizacji prawa telekomunikacyjnego dotyczącej zasad korzystania z plików cookies przez serwisy internetowe (ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r., poz. 1445) informujemy, że wyrażenie zgody na pliki cookies przez użytkownika naszej strony następuje za pomocą przeglądarki. Każdy użytkownik może samodzielnie decydować na poziomie ustawienia przeglądarki czy akceptuje pliki cookies, w jakiej ilości i jakie.

Brak zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiającej przetwarzanie cookies jest wyrazem świadomego aktu woli użytkownika.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl